• Thực đơn nhà hàng
  • Sản xuất và Cung Cấp Hải Sản các loại
  • Dịch vụ
  • Hình ảnh đẹp

- Nhà hàng nhận đặc tiệc liên hoan, sinh nhật, tổ chức, cơ quan...

- Dịch vụ câu cá giải trí miễn phí cho khách hàng khi đến với nhà hàng 

- Dịch vụ karaoke với dàn âm thanh chất lượng phục vụ dành cho tiệc liên hoan, sinh nhật.

- Ngoài ra nhà hàng còn nhận làm tiệc tại nhà và tại cơ quan trên 5 bàn.

- Nhà hàng Sông Rạch Hào áp dụng các hình thức thanh toán nhằm tạo thuận lợi nhẩt cho khách hàng: 

      +  Tiền mặt.

      +  Cà thẻ Visa / Master

      +  Chuyển khoản : Ngân hàng Agribank, BIDV, viettien, ACB, Vietcombank.

Thiên Phúc Sông Rạch Hào
Thiên Phúc Sông Rạch Hào
Thiên Phúc Sông Rạch Hào
Thiên Phúc Sông Rạch Hào
Thiên Phúc Sông Rạch Hào
Thiên Phúc Sông Rạch Hào
Thiên Phúc Sông Rạch Hào
Thiên Phúc Sông Rạch Hào
Thiên Phúc Sông Rạch Hào
Thiên Phúc Sông Rạch Hào
Thiên Phúc Sông Rạch Hào
Thiên Phúc Sông Rạch Hào
Thiên Phúc Sông Rạch Hào
Thiên Phúc Sông Rạch Hào
Thiên Phúc Sông Rạch Hào
Thiên Phúc Sông Rạch Hào
Thiên Phúc Sông Rạch Hào
Thiên Phúc Sông Rạch Hào
Thiên Phúc Sông Rạch Hào
Thiên Phúc Sông Rạch Hào
Thiên Phúc Sông Rạch Hào
Thiên Phúc Sông Rạch Hào
Thiên Phúc Sông Rạch Hào
Thiên Phúc Sông Rạch Hào
Thiên Phúc Sông Rạch Hào
Thiên Phúc Sông Rạch Hào
Thiên Phúc Sông Rạch Hào
Thiên Phúc Sông Rạch Hào
Thiên Phúc Sông Rạch Hào
Thiên Phúc Sông Rạch Hào
Hide Main content block
Scroll to top